Załączniki do pobrania

Aby zostać przyjętym  do naszego Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego „Słoneczniki” , niezbędne jest wypełnienie i dostarczenie pocztą lub mailem poniższych dokumentów / załączników do pobrania.  W przypadku pobytu komercyjnego  są to:  Podanie o przyjęcie, Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/ zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, Wypisy ze szpitala.

W przypadku pobytu w ramach NFZ są to: Podanie o przyjęcie, Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/ zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, Wypisy ze szpitala, decyzja ZUS dotycząca emerytury/renty, bądź ostatni odcinek emerytury/renty.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Ośrodka „Słoneczniki” od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

  • Karta Oceny wg skali Barthel
pdf
  • Podanie o przyjęcie do Ośrodka
word
pdf
  • Oświadczenie pacjenta
word
pdf
  • Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego / zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
word
pdf

 

  • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
word
pdf
  • Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/ zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
word
pdf
  • Regulamin odwiedzin
word
pdf