Slider

Oddział Rehabilitacji kardiologicznej przyjmuje pacjentów po przebytych incydentach kardiologicznych i układu krążenia. Pacjenci przebywają w salach 1,2-osobowych.


Na turnusach 3-tygodniowych mają zapewnioną całodobowa opiekę pielęgniarską, lekarską i fizjoterapeutów. W trackie pobytu korzystają z rehabilitacji w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej, jak i fizykoterapii, kinezyterapii, elektroterapii i hydroterapii. Pozostały czas po zabiegach pacjenci mogą wykorzystywać na spacery , pobyt w ogrodzie korzystania z Sali dziennego pobytu lub uczestniczyć w innych zajęciach